Từ khóa hot: decal in m v?ch m?c in m v?ch gi?y in bill

0, Tổng tiền: Vui lòng liên hệ

CÔNG TY VẪN HOẠT ĐỘNG 24/7

ĐT: 093 622 88 90

090 626 88 90

Trang chủ > Tin c?a hng > H? tr? > Thng tin c?a hng > Gi?i thi?u cng ty

Sản phẩm đã xem

08-07-2013

Gi?i thi?u cng ty


   Công Ty TNHH S?n Xu?t Và Phát Tri?n Trung Hà xin g?i t?i Quý Khách hàng l?i chào trân tr?ng cùng l?i chúc s?c kh?e và thành công.
 
Công Ty chúng tôi là ??n v? chuyên s?n xu?t và phân ph?i v?t t?, thi?t b? mã s? mã v?ch v?i dây chuy?n s?n xu?t ???c ??u t? quy mô l?n và công ngh? hi?n ??i.


 ??n v?i chúng tôi Quý Khách hàng s? nh?n ???c:


* S? t? v?n mi?n phí, nhi?t tình v? s?n ph?m mà quý khách hàng quan tâm c?a ??i ng? nhân viên ch?m sóc khánh hàng và k? thu?t nhi?u kinh nghi?m, có trình ?? cao


* Nh?ng s?n ph?m cam k?t có ch?t l??ng t?t nh?t, giao hàng t?n n?i nhanh nh?t và giá thành r? nh?t.


 Có ???c ?i?u ?ó là b?i vì chúng tôi không ng?ng ??u t? ??ng b? v? dây chuy?n công ngh? hi?n ??i và y?u t? uy tín, chuyên nghi?p luôn ???c ??t lên hàng ??u.


 Quý Khách hàng ?ang có nhu c?u v? các lo?i v?t t?, thi?t b? mã s? mã v?ch nh?: decal in mã v?ch, m?c in mã v?ch, gi?y in bill thu ngân, tem t? an ninh siêu th?, máy in mã v?ch, máy in hóa ??n...Hãy liên h? ngay v?i chúng các b?n s? ???c cam k?t nh?n ???c s? hài lòng t?i ?a b?ng các s?n ph?m ch?t l??ng cao, ?úng ti?n ?? v?i giá thành h?p lý nh?t. 


  Chúng tôi xin chân thành c?m ?n Quý Khách hàng ?ã tín nhi?m và h?p tác v?i chúng tôi trong th?i gian qua.


 R?t mong ???c h?p tác cùng Quý Khách hàng và ??i tác!


CÔNG TY TNHH S?N XU?T VÀ PHÁT TRI?N TRUNG HÀ trân tr?ng kính chào.

Ý kiến người dùng (Tổng cộng 0 ý kiến)

  • Chưa có ý kiến
Tổng số: 0  kết quả, Tổng số trang: 1 (trang) | Trang đầu Trang trước Tiếp theo Trang cuối
Username: Khách
E-mail:
Đánh giá:
Nội dung:
Mã xác nhận: captcha

M v?ch l g?

M v?ch l s? th? hi?n thng tin v? s?n ph?m nh?: N??c s?n xu?t, tn doanh nghi?p, l, tiu chu?n ch?t l??ng ??ng k, thng tin v? kch th??c s?n ph?m, n?i ki?m tra... qua cc d?ng nhn th?y trn cc b? m?t c?a s?n ph?m, hng ha m my mc c th? ??c ???

H? tr? khch hng
H??ng d?n mua hng
H??ng d?n thanh ton
Chnh sch b?o hnh
Thng tin c?a hng
Gi?i thi?u cng ty
Tuy?n d?ng
??i l
?i?u kho?n & Quy ??nh
Quy ??nh b?o m?t
Quy ??nh thanh ton
?i?u kho?n s? d?ng
  • Hotline: 093 622 88 90 - 090 626 88 90
  • E-mail: trunghavietnam@gmail.com
  • ĐC: X??ng 1 - ??i 1, Thn Th??ng, ?ng D?, Gia Lm, H N?i X??ng 2 - S? 9/42/133 Th?nh Li?t, Hong Mai, H N?i
  • © 2007 Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H
Chat Zalo
0936228890