Từ khóa hot: decal in m v?ch m?c in m v?ch gi?y in bill

0, Tổng tiền: Vui lòng liên hệ

CÔNG TY VẪN HOẠT ĐỘNG 24/7

ĐT: 093 622 88 90

090 626 88 90

Trang chủ > Tin t?c

Sản phẩm đã xem

Từ khóa:
Nguồn Ngày đăng
M v?ch l g?

M v?ch l g?

M v?ch l s? th? hi?n thng tin v? s?n ph?m nh?: N??c s?n xu?t, tn doanh nghi?p, l, tiu chu?n ch?t l??ng ??ng k, thng tin v? kch th??c s?n ph?m, n?i ki?m tra... qua cc d?ng nhn th?y trn cc b? m?t c?a s?n ph?m, hng ha m my mc c th? ??c ???

T?ng h?p 24-06-2014
In nhn m v?ch

In nhn m v?ch

Cc lo?i m v?ch ngy ny ??u ???c in trn nh?ng cng ngh? in nhi?t tr?c ti?p, Laser, ho?c in phun m?c, m?t cch ph? thng l d?a trn s? t?o ?nh c?a m v?ch trn nhn, thu?t ng? IN hay MY IN hm ni ??n s? t?o ?nh c?a m v?ch trn nhn v thi?t b? ??

Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H 17-12-2014
S?a my in m v?ch

S?a my in m v?ch

Cc chuyn gia v? thi?t b? v ph?n m?m gi?i php qu?n l cng nghi?p cng ??i ng? h? tr? sau bn hng s?n sng cung c?p cc gi?i php ton di?n cho khch hng trong v ngoi n??c.Th?a mn cc yu c?u c?a khch hng v mang l?i thnh cng cho h? l s? m?nh

Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H 17-12-2014
Ph ??ng k m s? m v?ch

Ph ??ng k m s? m v?ch

Trong h? th?ng m s? EAN cho s?n ph?m bn l? c hai lo?i, m?t lo?i s? d?ng 13 con s? (EAN-13) v lo?i kia s? d?ng 8 con s? (EAN-8)

Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H 17-12-2014
My in nhn m v?ch TSC ?? ?i?u ki?n cho vi?c th? nghi?m v

My in nhn m v?ch TSC ?? ?i?u ki?n cho vi?c th? nghi?m v

TSC Auto ID Technology Co, Ltd (TSC), nh sng t?o hng ??u trong vi?c thi?t k? v s?n xu?t c?a cng ngh? my in m v?ch d?ng nhi?t ? ti?n hnh ki?m tra m v?ch GS1 trong hai bu?i thng B?y. Cng ty cung c?p 11 m?u, bao g?m Data Matrix, m QR, GS1 Data

Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H 15-12-2014
Nh?ng m v?ch "qui" nh?t th? gi?i

Nh?ng m v?ch "qui" nh?t th? gi?i

Cch ?y ?ng 37 n?m, Clyde Dawson ? ?i vo l?ch s? v?i t? cch ng??i dng ??u tin mua m?t s?n ph?m c m Universal Product Code (UPC). ? l m?t h?p 10 thanh k?o gm Juicy Fruit c?a Wrigley v?i gi 0,67 USD bn trong siu th? Troy, Ohio. Ngy nay, UPC

Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H 15-12-2014
?ng d?ng c?a m s? m v?ch hng ha

?ng d?ng c?a m s? m v?ch hng ha

M v?ch l s? th? hi?n thng tin trong cc d?ng nhn th?y trn cc b? m?t hng ha m my mc c th? ??c ???c.

Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H 15-12-2014
Sng t?o v?i nh?ng thi?t k? m v?ch hng ha c?c cool

Sng t?o v?i nh?ng thi?t k? m v?ch hng ha c?c cool

Ai b?o nh?ng m v?ch hng ha s?c ?en tr?ng l nhm chn? Hy cng xem nh?ng thi?t k? m v?ch hng ha c?c cool v ng? ngh?nh d??i ?y nh. B?n s? th?y r?ng s? sng t?o ?i khi ch? xu?t pht t? nh?ng ?i?u b nh?, ??n gi?n nh?ng ? lm cu?c s?ng c?a chng

Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H 10-12-2014
C?n pht huy h?t tnh n?ng th? BHYT c m v?ch

C?n pht huy h?t tnh n?ng th? BHYT c m v?ch

Th?c hi?n Quy?t ??nh s? 1055/Q?/BHXH ngy 02/10/2013 c?a T?ng gim ??c BHXH Vi?t Nam v? vi?c ban hnh m?u th? b?o hi?m y t? (BHYT), B?o hi?m x h?i (BHXH) Bnh Thu?n ? tri?n khai th?c hi?n in th? BHYT c m v?ch t? ngy 01/5/2014 trn ph?m vi ton t?nh.

Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H 10-12-2014
Qu?n l xe t? ??ng b?ng m v?ch

Qu?n l xe t? ??ng b?ng m v?ch

Ch? c?n g?n vo xe t?i, xe h?i m?t thi?t b? thu pht sng, ??n v? qu?n l c th? n?m ???c s? l?n ra vo, tr?ng l??ng m?i chuy?n hng, hi?u qu? lm vi?c, v nh?ng thng s? chi ti?t khc v? ho?t ??ng c?a xe.

Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H 10-12-2014
Tổng số: 83  kết quả 1 2 3 4 5 6 7 8 9
H? tr? khch hng
H??ng d?n mua hng
H??ng d?n thanh ton
Chnh sch b?o hnh
Thng tin c?a hng
Gi?i thi?u cng ty
Tuy?n d?ng
??i l
?i?u kho?n & Quy ??nh
Quy ??nh b?o m?t
Quy ??nh thanh ton
?i?u kho?n s? d?ng
  • Hotline: 093 622 88 90 - 090 626 88 90
  • E-mail: trunghavietnam@gmail.com
  • ĐC: X??ng 1 - ??i 1, Thn Th??ng, ?ng D?, Gia Lm, H N?i X??ng 2 - S? 9/42/133 Th?nh Li?t, Hong Mai, H N?i
  • © 2007 Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H
Chat Zalo
0936228890