Từ khóa hot: decal in m v?ch m?c in m v?ch gi?y in bill

0, Tổng tiền: Vui lòng liên hệ

CÔNG TY VẪN HOẠT ĐỘNG 24/7

ĐT: 093 622 88 90

090 626 88 90

M v?ch l g?

M v?ch l g?

M v?ch l s? th? hi?n thng tin v? s?n ph?m nh?: N??c s?n xu?t, tn doanh nghi?p, l, tiu chu?n ch?t l??ng ??ng k, thng tin v? kch th??c s?n ph?m, n?i ki?m tra... qua...

In nhn m v?ch

Cc lo?i m v?ch ngy ny ??u ???c in trn nh?ng cng ngh? in nhi?t tr?c ti?p, Laser, ho?c in phun m?c, m?t cch ph? thng l d?a trn s? t?o ?nh c?a m v?ch trn nhn, thu?t ng?...

S?a my in m v?ch

Cc chuyn gia v? thi?t b? v ph?n m?m gi?i php qu?n l cng nghi?p cng ??i ng? h? tr? sau bn hng s?n sng cung c?p cc gi?i php ton di?n cho khch hng trong v ngoi n??c.Th?a mn c...

Ph ??ng k m s? m v?ch

Trong h? th?ng m s? EAN cho s?n ph?m bn l? c hai lo?i, m?t lo?i s? d?ng 13 con s? (EAN-13) v lo?i kia s? d?ng 8 con s? (EAN-8)

My in nhn m v?ch TSC ?? ?i?u ki?n cho vi?c th? nghi?m v

TSC Auto ID Technology Co, Ltd (TSC), nh sng t?o hng ??u trong vi?c thi?t k? v s?n xu?t c?a cng ngh? my in m v?ch d?ng nhi?t ? ti?n hnh ki?m tra m v?ch GS1 trong...

Nh?ng m v?ch "qui" nh?t th? gi?i

Cch ?y ?ng 37 n?m, Clyde Dawson ? ?i vo l?ch s? v?i t? cch ng??i dng ??u tin mua m?t s?n ph?m c m Universal Product Code (UPC). ? l m?t h?p 10 thanh k?o gm Juicy Fru...

?ng d?ng c?a m s? m v?ch hng ha

M v?ch l s? th? hi?n thng tin trong cc d?ng nhn th?y trn cc b? m?t hng ha m my mc c th? ??c ???c.

Sng t?o v?i nh?ng thi?t k? m v?ch hng ha c?c cool

Ai b?o nh?ng m v?ch hng ha s?c ?en tr?ng l nhm chn? Hy cng xem nh?ng thi?t k? m v?ch hng ha c?c cool v ng? ngh?nh d??i ?y nh. B?n s? th?y r?ng s? sng t?o ?i khi ch? xu?t p...

C?n pht huy h?t tnh n?ng th? BHYT c m v?ch

Th?c hi?n Quy?t ??nh s? 1055/Q?/BHXH ngy 02/10/2013 c?a T?ng gim ??c BHXH Vi?t Nam v? vi?c ban hnh m?u th? b?o hi?m y t? (BHYT), B?o hi?m x h?i (BHXH) Bnh ...

Qu?n l xe t? ??ng b?ng m v?ch

Ch? c?n g?n vo xe t?i, xe h?i m?t thi?t b? thu pht sng, ??n v? qu?n l c th? n?m ???c s? l?n ra vo, tr?ng l??ng m?i chuy?n hng, hi?u qu? lm vi?c, v nh?ng thng s? c...

H? tr? khch hng
H??ng d?n mua hng
H??ng d?n thanh ton
Chnh sch b?o hnh
Thng tin c?a hng
Gi?i thi?u cng ty
Tuy?n d?ng
??i l
?i?u kho?n & Quy ??nh
Quy ??nh b?o m?t
Quy ??nh thanh ton
?i?u kho?n s? d?ng
  • Hotline: 093 622 88 90 - 090 626 88 90
  • E-mail: trunghavietnam@gmail.com
  • ĐC: X??ng 1 - ??i 1, Thn Th??ng, ?ng D?, Gia Lm, H N?i X??ng 2 - S? 9/42/133 Th?nh Li?t, Hong Mai, H N?i
  • © 2007 Cng Ty TNHH S?n Xu?t V Pht Tri?n Trung H
Chat Zalo
0936228890